Close

Održivost

Zaštita i održavanje plantaže

Kako bi sve sorte rodile u svom punom kvalitetu i kvantitetu, primjenjuju se sve potrebne mjere zaštite od štetočina, mikroorganizama i prirodnih nepogoda (grad, suša i sl.). Za kontrolu kvaliteta i mjere prevencije odgovorno je stručno lice za zaštitu biljaka i pod kontrolom je Poljoprivrenog instituta RS. Angažujemo inostranog konsultanta koji nam daje preporuke o zaštiti i održavanju kvaliteta i obilazi plantažu radi kontrole, Gorana Aleksića, predsjednika Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu iz Beograda. Rezidba, okopavanje i đubrenje su pod nadzorom dr Nade Zavišić, Poljoporivredni institut u Banjaluci. Zaštita se vrši pod strogo kontrolisanim uslovima. Radnici su prošli potrebne obuke za održavanje i koriste zaštitna odjela, rukavice, masku.

Okruženje i zaštita okoline

Plantaža se nalazi u ruralnom području koje nije gusto naseljeno. Na susjednim parcelalma se nalaze seoska domaćinstva i na njima se odvija lokalna poljoprivredna proizvodnja.

Nema prirodnih obilježja koja prolaze kroz našu ili susjednu parcelu. Nemamo proizvodni pogon koji zagađuje vazduh. 

Od otpada imamo kruti otpad i to su ljuske od lješnika koji se može koristiti za grijanje ili dalju preradu. Tečni otpad nemamo i ne zagađujemo okolinu.

Uzgoj lješnika: oprema, navodnjavanje i mehanizacija

Saznajte više o našem procesu proizvodnje

small_c_popup.png

Let's have a chat

Lorem Ipsum Dolor Sit Orot Amet